TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06447
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU THE TArt Taste of art, hình
THE TArt Taste of art, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Taste of art".
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 05.03.20 24.15.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Dương Thị Hải Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 39, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (30/10/2020) 111: Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ (29/11/2019) 111: Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ (16/11/2020) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối (06/03/2020) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM