TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06451
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU AELYSLAB I'm your skin solutions, hình
AELYSLAB I'm your skin solutions, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "I'm your skin solutions".
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.02 04.05.01 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Woosung G&P Vina
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm công nghiệp Nguyên Gon, phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALNGUYEN IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM