TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06454
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GIANT, hình
GIANT, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Xe đạp, xe điện và phụ tùng của chúng.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 03.07.24 25.05.25 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Dương Ngọc Lâm
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN SN 56, ngõ 281, đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/05/2020) 166: Phản đối cấp
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM