TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06462
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Topcow
Topcow
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Sữa và các sản phẩm sữa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Ngô Quý Ước
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Vọng Nguyệt, xóm 2, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ANT LAWYERS COMPANY LIMITED
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM