TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06469
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Nhan Sắc Chạm Đỉnh
Nhan Sắc Chạm Đỉnh
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 41 Dịch vụ giáo dục, đào tạo, giải trí; dịch vụ văn hóa nghệ thuật; dịch vụ tổ chức sự kiện, hội thảo liên quan đến văn hóa, giáo dục, giải trí, thể thao; dịch vụ thông tin giải trí; sản xuất phim điện ảnh, phim video (không bao gồm phim, video quảng cáo); sản xuất chương trình truyền hình.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH WOMEN BEAUTY
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 98 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/02/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM