TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06471
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hùng Trinh, hình
Hùng Trinh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán yến sào.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.14 05.07.24 25.01.06 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Văn Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 21, tổ 1, ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (Vựa trái cây Hùng Trinh)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM