TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06472
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU A&N Designe House fashion for you
A&N Designe House fashion for you
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; áo váy; váy; áo vét; áo khoác ngoài; áo sơ mi.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "A&N", "fashion for you".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên F-AMOR Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 40/1 Trần Não, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM