TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06480
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Gold Meat, hình
Gold Meat, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Thịt; cá; gia cầm; hải sản [tất cả được bảo quản và đóng hộp]. 35 Mua bán: thịt, cá, gia cầm và hải sản [tất cả được bảo quản, đóng hộp và tươi sống].
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Meat", hình con bò, con heo.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.09 03.04.02 03.04.18 03.17 05.05.20 05.05.21 25.01.06 25.12.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH tư vấn thu hoạch Hoàng Kim
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM