TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06484
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MACHINE CARE Brand of AVITEK, hình
MACHINE CARE Brand of AVITEK, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
37 Bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "MACHINE CARE", "Brand of".
PHÂN LOẠI HÌNH 20.05.07 26.11.13 26.11.22
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần kỹ thuật thiết bị Âu Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 47/4 đường Trần Thị Hè, khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM