TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06496
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Gula Gula SINGAPURA, hình
Gula Gula SINGAPURA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.16 02.03.30 03.13.01 05.05.19 05.05.22 25.07.25 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH GULA GULA SINGAPURA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 96 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (19/02/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM