TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06501
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CUMATHION E300
CUMATHION E300
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "E300".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CAPITAL IP&T CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM