TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06506
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CORDY-X, hình
CORDY-X, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. 35 Kinh doanh mua bán các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.05.01 26.05.18 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần MHD Innocare
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 9B8-C9 đường số 10, khu dân cư Dương Hồng Garden House, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM