TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06507
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ống Hút Xanh, hình
ống Hút Xanh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 ống hút dùng để uống. 35 Kinh doanh (mua bán) ống hút dùng để uống.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ống Hút Xanh".
PHÂN LOẠI HÌNH 05.11.03 05.11.11 05.11.15 06.19.09 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh ống Hút Xanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM