TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06516
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU PERFECT, hình
PERFECT, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Nhập khẩu, mua bán: thiết bị tập thể dục.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "PERFECT".
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.08 02.03.08 04.05.02 04.05.03 25.05.25 26.04.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Perfect Health
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 188/18 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (31/12/2020) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM