TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06519
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU KING HONEY TURMERIC
KING HONEY TURMERIC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm chức năng.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "HONEY TURMERIC".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần CEO17D
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 12 Trần Thị Điệu, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM