TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06525
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GREEN DRAGON
GREEN DRAGON
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Quả táo tươi; trái cây tươi.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Dragonberry Produce, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 386 S. Sequoia Parkway, Canby, Oregon 97013, USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN GINTASSET CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/03/2019) 159: Bổ sung tài liệu ưu tiên (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM