TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06527
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bàn Thạch Construction Investment Corporation, hình
Bàn Thạch Construction Investment Corporation, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
37 Xây dựng.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Construction Investment Corporation", "R".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.03.01 26.04.06 26.07.25 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bàn Thạch
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 415/17 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM