TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06530
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bốn Hột Ro Ar Cu Mo Sáng Tạo Tột Độ COFFEE, hình
Bốn Hột Ro Ar Cu Mo Sáng Tạo Tột Độ COFFEE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Ro", "Ar", "Cu", "Mo", "Sáng Tạo Tột Độ", "COFFEE", hình hạt cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.01 05.07.27
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH cà phê Anh Em
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 139/20 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM