TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06532
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU WADOR, hình
WADOR, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu thiết bị làm sạch nước, thiết bị và máy móc để làm sạch nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 01.15.21 05.03.13 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Omaqua Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM