TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06536
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU LynCoffee, hình
LynCoffee, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê các loại.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Coffee", hình hạt cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 05.07.01 05.07.27
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vũ Văn Tiến
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 231C Lý Thường Kiệt, phường 5, Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM