TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06539
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BONGTRIP.vn, hình
BONGTRIP.vn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính (ghi sẵn).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng ".vn".
PHÂN LOẠI HÌNH 18.01.09 18.01.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dịch vụ Bongtrip
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 99 Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN WINCO LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM