TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06543
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU KASAI-OIL, hình
KASAI-OIL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
04 Dầu nhớt. 12 Vỏ ruột xe, nhông, xích (sên), đĩa (dĩa) xe.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "OIL".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH đầu tư thương mại Ngọc Bảo Châu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 750/22 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM