TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06545
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU NLP ALUMINIUM, hình
NLP ALUMINIUM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Thanh nhôm (dùng trong xây dựng).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ALUMINIUM".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.07.25 26.11.03 26.11.08 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Lộc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 299/10 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM