TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06547
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GA3 = HOABANG 10-13-13. 10-13-13. 17C 070 5081, hình
GA3 = HOABANG 10-13-13. 10-13-13. 17C 070 5081, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Chè (trà).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "10-13-13.", "17C 070 5081".
PHÂN LOẠI HÌNH 06.01.02 20.05.07 25.03.01 26.01.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Lê Văn Bằng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Lương Trung, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM