TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06549
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU LUMIANTE
LUMIANTE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Chất diệt nấm; chất diệt nấm dùng để xử lí hạt giống nông nghiệp.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU E. I. du Pont de Nemours and Company
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, Delaware, 19805, USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM