TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06555
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU hình
hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 Bẫy côn trùng và thiết bị điện tử để diệt trừ côn trùng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 02.09.17 25.07.22 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Dynamic Solutions Worldwide, LLC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 12247 W. Fairview Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53226, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ANNAM IP & LAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (12/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (20/03/2019) 101: NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM