TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06570
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Thiên Ân Linh Cốt Hoàn Thiện Tâm Đức hình
Thiên Ân Linh Cốt Hoàn Thiện Tâm Đức hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm. 35 Mua bán: dược phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.14 02.09.15 25.05.01 26.01.01 26.01.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Ngọc Thiện
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Vòng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (29/07/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM