TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06571
NGÀY NỘP ĐƠN 06/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU EMOBREAKER The companion are on all roads E O, hình
EMOBREAKER The companion are on all roads E O, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Tổ chức sự kiện để quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ; thiết kế vật liệu quảng cáo như băng rôn, poster; tư vấn chiến lược truyền thông, quảng cáo. 42 Thiết kế logo, bao bì sản phẩm; thiết kế website; thiết kế gian hàng triển lãm; thiết kế băng rôn, brochure (tập bìa nhỏ) (không dùng cho mục đích quảng cáo).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "R", "The companion are on all roads".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.01 26.04.09 26.11.03 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phùng Lê Lâm Hải
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN C51, Phạm Ngọc Thạch, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (29/07/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM