TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06577
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DANA-LINK, hình
DANA-LINK, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Card mạng; card giao diện bộ tập trung; bộ khuyếch đại; bộ định tuyến; bộ thu phát chuyển tiếp quang điện; bộ tập trung; bộ chuyển mạch; bộ điều hợp; mạch tổ hợp; converter chuyển đổi quang điện; dây quang.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "LINK".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Thiên Nam Quốc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN K134/1 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM