TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06578
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU COFFEE ROASTERY S, hình
COFFEE ROASTERY S, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Quán cà phê; quán giải khát; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán rượu (bar).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "COFFEE ROASTERY", "S".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.05.01 26.05.11 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Văn Dũng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 01 Lương Thế Vinh, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM