TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06580
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ULTRA TRAIL, hình
ULTRA TRAIL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Tổ chứ sự kiện thể thao, tổ chức các cuộc thi thể thao, trại tập huấn luyện thể thao.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình người đang chạy.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.08 02.01.16 06.01.02 26.04.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Đường Đua Mới
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 101A Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM