TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06582
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU XIN CHEN, hình
XIN CHEN, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Tôn nhựa.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 07.03.11 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên sản xuất vật liệu xây dựng XIN CHEN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thửa đất số 116, tờ bản đồ số 27, kp Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM