TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06585
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU COLOSMILL
COLOSMILL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh duỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Biotin Pharma
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM