TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06591
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CALLA KID
CALLA KID
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Thiết kế quần áo trẻ em. 45 Cho thuê quần áo trẻ em.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Phương Linh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 2, ngõ 105 đường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM