TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06604
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU aspeed, hình A S
aspeed, hình A S
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo thể dục; giày đá bóng; mũ; giày thể thao; miếng đệm lót bên trong giày; tất ngắn cổ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.01 26.03.23 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Minh Trí
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM