TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06609
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Toshiro, hình
Toshiro, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán mũi khoan, dao doa (dụng cụ doa), dao phay (dụng cụ phay), máy phay, dụng cụ đo (dưỡng kiểm), đồ gá dùng cho dụng cụ máy, máy cắt [máy móc]; xuất nhập khẩu; quảng cáo.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.07.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Văn Hà
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 12, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SUNRISE IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM