TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06618
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ROKA COFFEE Nơi nghĩa tụ khát vọng, hình
ROKA COFFEE Nơi nghĩa tụ khát vọng, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê, chè, cacao, cà phê nhân tạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần quốc tế Phước Long
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 26 An Hải 3, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM