TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06619
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SPEED DECK, hình
SPEED DECK, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Tấm thép; tấm sắt tráng thiếc; ống thép; ống gang; tấm panen xây dựng bằng kim loại; sàn bằng kim loại; lá và tấm kim loại; tấm trần bằng kim loại; ván khuôn bằng kim loại để đổ bê tông; ván sàn bằng kim loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.02.07 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH MTV Duckshin Housing Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 146, đường số 10, VSIP Hải Phòng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NTT IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (14/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM