TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06621
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Nắng Gió Cao Nguyên N, hình
Nắng Gió Cao Nguyên N, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Trà, cà phê các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 01.07.06 01.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Hồ Ngọc Tiến
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM