TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06630
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Trà Shan Hải Minh
Trà Shan Hải Minh
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trương Thị Hải Yến
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 54, ngách 85, ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CAPITAL IP&T CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM