TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06637
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DASTIN DASTIN, hình
DASTIN DASTIN, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; ca vát; mũ; khăn choàng cổ; thắt lưng [trang phục]; giày.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.10 26.01.18 26.03.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Như Toàn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm 1, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRAN & TRAN CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM