TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06640
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU JADE
JADE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
32 Nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống trái cây; nước ép trái cây; đồ uống không chứa cồn; xi rô và các chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); bia.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Chia Khim Lee Food Industries Pte Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 119 Defu Lane 10, Singapore 539230
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM