TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06647
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Savingbooking.com, hình
Savingbooking.com, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ du lịch; tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; cung cấp thông tin du lịch.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.16 03.07.17 03.07.24 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Savingbooking.com
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 3 Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIPCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM