TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06650
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU V CHAY, hình
V CHAY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dich vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).
PHÂN LOẠI HÌNH 24.17.20 26.01.01 26.01.18 26.07.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH V NGON
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 500 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM