TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06658
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU VH Gà Nướng Lu Việt Hương, hình
VH Gà Nướng Lu Việt Hương, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: gà nướng lu, gà nướng; Lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; Tư vấn quản lý kinh doanh.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 03.07.03 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Văn Chính
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 449A3 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM