TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06660
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU V VanGroup, hình
V VanGroup, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: vật tư y tế, thiết bị ngành y, dược phẩm, thuốc chữa bệnh.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH phát triển Mỹ Văn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 280A17 Lương Đình Của, khu phố 1, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 23/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM