TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06664
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DRHUY
DRHUY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Quang Huy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 99, tổ 13, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
SỐ VĂN BẰNG 4-0378674-000
NGÀY CẤP BẰNG 05/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 07/03/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A&S CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (26/11/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (16/11/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM