TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06672
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.19 05.05.20 05.05.21 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH MTV Sắc Mộc Lam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 6 thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALNGUYEN IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM