TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06675
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU NANATOO
NANATOO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh [ngoại trừ bàn chải đánh răng dùng điện].
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU PIAS CORP.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, Osaka, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTPRO & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM