TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06676
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Chả Dì 5
Chả Dì 5
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Thực phẩm qua chế biến: chả lụa; chả bò; chả viên.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Tấn Cường
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 19 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM